Заурбекова Мадина

Заурбекова Мадина йина 1997-чу шарахь, хьаьттан беттан 27-чу дийнахь, Соьлжа-ГIалахь.         2003-чу шарахь З.А.Кадырова ц1арах йолу Соьлжа-ГIалин йуккъерчу № 5 йолчу ишколехь дешна. Иза кхиамца чекхйаьккхина цо.   ...

Эльсанова Петимат

Эльсанова Пет1амат йина а, кхиъна а йу, Ножай-Йуьртан кIоштарчу Беной-Веданахь. Циггахь чекхйаьккхина йуккъера ишкол. Дешна Нохчийн Пачхьалкхан Университетан филологин факультетехь. Карарчу хенахь болх беш йу, Беной-Веданарчу йукъарадешаран ишколехь, нохчийн мотт...

Чагаева Хадишт

Чагаева Хадишт йина 1964-чу шеран хIутосург беттан 25-чу дийнахь Гуьмсе-ГIалахь. 1972-чу шарахь Гуьмсерчу № 2 йолчу ишколе хьалхарчу классе деша йахна иза. 1982-чу шарахь ишкол чекхйаьккхина, оццу шарахь деша йахна...

Ахметханова Малика

Пайзуллин кIентан ВахIабан Малика – Грозненски кIоштан Первомайскера йуккъерчу ишколин нохчийн меттан а, литературин а хьехархо йу. Малика йина 1971-чу шеран мангалан беттан 2-чу дийнахь, Веданан кIоштан Элистанжахь. 1990-чу шарахь...

Даудов Гилани

Даудов Гилани вина 1988-чу шеран эсаран беттан 30-чу дийнахь, Веданан кIоштарчу Тевзанахь. Циггахь чекхйаьккхина йуккъера ишкол. Дешна Нохчийн Пачхьалкхан Университетан филологин факультетехь. Байташ язйан волавелла ишколехь доьшуш волуш дуьйна. Гиланин...

Юсупова Луиза

Юсупова (Эльбиева) Луиза, йина 1962-чу шеран оханан беттан 23-чу дийнахь, Хьалха-Мартант1ехь. 1969-чу шарахь, Хьалха-Мартан №1 йолчу йуккъерчу ишколе 1-чу классе деша йахана. 1979-чу шарахь чекхйаьккхина ишкол. Оццу шарахь деша х1оьттина...

ГАЙСУЛТАНОВ IУМАР

ГАЙСУЛТАНОВ IУМАР (1920 – 1980) Гайсултнов Iумар вина 1920 шарахь Шелахь  ахархочун Эдалсолтин доьзалехь. Юьртара школа чекхъяьккхинчул тIаьхьа, 1936-чу шарахь, Грозненски рабфаке деша вахна  Гайсултанов Iумар. Дика доьшуш чекхъяьккхина рабфак....

Чемирзаева Яха

Чемирзаева Яха - Соьлжа-ГIалин Н.А.Назарбаевн цIарах №1 йолчу лицейн нохчийн меттан а, литературин а хьехархо.1978-чу шарахь болийна Яхас шен къинхьегаман некъ.1992-2006-чуй шерашкахь дешаран декъан куьйгалхочун а, дешаран декъехь кхетош-кхиоран куьйгалхочун а...

Пайтаева Хадишт

Пайтаева Хадишт - Шелара №4 йолчу юккъерчу юкъарадешаран школин нохчийн меттан, литературин хьехархо.Оцу школехь 1983-чу шарахь дIаболийна цо шен къинхьегаман некъ. Таханлерчу дийне кхаччалц даггара шен болх беза а безаш, дешархоша...

Абуева Товман

Абуева Товман Ильмадиевна – Соьлжа-ГIалин №56 йолчу юккъерчу юкъарадешаран школин нохчийн меттан а, литературин а хьехархо.1986-чу шарахь дикачу кхиамца чекхъяьккхира цо юьртара школа.1994-чу шарахь Л.Н.Толстойн ц1арах йолу Нохч-ГIалгIайн пачхьалкхан университетехь дешна...
Close