ГАЙСУЛТАНОВ IУМАР

ГАЙСУЛТАНОВ IУМАР (1920 – 1980) Гайсултнов Iумар вина 1920 шарахь Шелахь  ахархочун Эдалсолтин доьзалехь. Юьртара школа чекхъяьккхинчул тIаьхьа, 1936-чу шарахь, Грозненски рабфаке деша вахна  Гайсултанов Iумар. Дика доьшуш чекхъяьккхина рабфак....

Эдильгериев Хьасан

Эдильгериев Хьасан (1938 - 2019 шо) Поэт, прозаик Эдильгериев Хьасан вина Грозненски районерчу lалхан-Гlалахь 1938-чу шеран 10-чу январехь Саьлгирин доьзалехь. Жимчохь даьlахкийн туберкулезах цомгаш а хилла и лазар текхна Хьасана...

Ахмадов Iумар Ахмадович

Ахмадов Iумар Ахмадович вина 1927-чу шарахь Хьалха-МартантIехь ахархочун доьзалехь. Деша вахара Хьалха-МартантIерчу юккъерчу школе. Школехь доьшуш волуш дуьйна исбаьхьаллин литература дукхаезаш, школин программица Iамо еза книгаш ешна ца Iаш, кхиерш...

Махмаев Махьмудан Жамалди

Махмаев Махьмудан Жамалди - вина 1939-чу шеран 14-чу мартехь хьехархочун Махьмудан доьзалехь Соьлжа-ГIалина гена йоццуш Органан йийстехь лаьттачу БердакIелахь. 1958-чу шарахь Грозненски районан «Заветы Ильича» цIе йолчу газетан корреспондент вахийтина...

Яхъяев Мохьмадан Леча

Яхъяев Мохьмадан Леча вина октябрь беттан 1 дийнахь 1952-чу шарахь Семипалатинск-гIалахь Касахстанехь махкахбаьккхинчу нохчийн доьзалехь. Даймахка цIавирзинчул тIаьхьа деша вахна ГихтIарчу юккъерчу школе. Школехь дешначул тIаьхьа цо чекхъяьккхина Нохч-ГIалгIайн пачхьалкхан...

Ахмадов Муса Магомедович

Муса Ахмадов вина 1956-чу шеран 28-чу январехь. 1979-чу шарахь цо чекхъяьккхира Нохч-ГӀалгӀайн пачхьалкхан университетан филологин факультет. Цул тIаьхьа хьехархочун болх бина, книжни издательствон редактор, «СтелаӀад» журналан коьрта редактор, «Орга» ц1е...

Нунуев Сайд-Хьамзат Махмудович

Нунуев Сайд-Хьамзат Махмудович вина 1952-чу шарахь Казахстанехь Голубиновка — олучу юьртахь. Шен дай баьхначу махка цӀа вирзинчул тӀаьхьа, дешна МахкатӀерчу юккъерчу школехь. 1968-чу шарахь Нохч-ГӀалгӀайн пачхьалкхан хьехархойн институтан историн факультете...

Эдилов Хасмохьмад

Поэт, прозаик Эдилов Хасмохьмад вина 1922-чу шеран 16-чу ноябрехь Нохчийчоьнан Ачхой-Мартан районерчу ВаларгтIехь ахархочун Эдалан доьзалехь. Эдилов Хасмохьмада юьхьанца цIахь дешна. Юьртара школа чекхъяьккхинчул тIаьхьа 1936-чу шарахь хьехархойн училищехь а,...

Сулаев Мохьмад

Гоьваьлла нохчийн яздархо а, байтанча а Сулаев Мохьмад (1920 - 1992) вина 1920-чу шеран гезгмашин-беттан 20-чу дийнахь ГIойтIахь. 1941-чу шарахь Мохьмада чекхйоккху Бакура лоьрийн институт. Лоьралла а, яздархочун болх а...
Close
Яндекс.Метрика