Эдильгериев Хьасан (1938 - 2019 шо) Поэт, прозаик Эдильгериев Хьасан вина Грозненски районерчу lалхан-Гlалахь 1938-чу шеран 10-чу январехь Саьлгирин доьзалехь. Жимчохь даьlахкийн туберкулезах цомгаш а хилла и лазар текхна Хьасана...

Ахмадов Iумар Ахмадович

Ахмадов Iумар Ахмадович вина 1927-чу шарахь Хьалха-МартантIехь ахархочун доьзалехь. Деша вахара Хьалха-МартантIерчу юккъерчу школе. Школехь доьшуш волуш дуьйна исбаьхьаллин литература дукхаезаш, школин программица Iамо еза книгаш ешна ца Iаш, кхиерш...

Эдилов Хасмохьмад

Поэт, прозаик Эдилов Хасмохьмад вина 1922-чу шеран 16-чу ноябрехь Нохчийчоьнан Ачхой-Мартан районерчу ВаларгтIехь ахархочун Эдалан доьзалехь. Эдилов Хасмохьмада юьхьанца цIахь дешна. Юьртара школа чекхъяьккхинчул тIаьхьа 1936-чу шарахь хьехархойн училищехь а,...

Сулаев Мохьмад

Гоьваьлла нохчийн яздархо а, байтанча а Сулаев Мохьмад (1920 - 1992) вина 1920-чу шеран гезгмашин-беттан 20-чу дийнахь ГIойтIахь. 1941-чу шарахь Мохьмада чекхйоккху Бакура лоьрийн институт. Лоьралла а, яздархочун болх а...

Рашидов Шаид

Рашидов Шаид 1940-чу шеран 15-чу ноябрехь вина Гуьмсан районерчу Энгель – эвлахь. Рашидов Шаид стихаш язъян волавелла 6-чу классехь доьшуш волуш. Дуьххьара нохчийн маттахь язйина стихотворени Мамакаев Мохьмадна гайтира цо....

Ошаев Халид

Ошаев Халид вина 1898 шеран 1-чу январехь Йоккха-АтагIана гена йоццуш хиллачу Чахкара-ГIалахь хьуьнан белхахочун Дудин доьзалехь. Шен 11 шо долуш Соьлжа-ГIаларчу реальни училище деша вахна Халид. Советан Iедал дIахIоьттинчул тIаьхьа...

Окуев Шима

Окуев  Шима  вина  1937 – чу  шарахь  Соьлжа – г1алахь. Цуьнан  ворх1  шо  дацара, нохчийн  халкъ  шийлачу  1ай Даймахках  даьккхина, Юккъерчу  Азе  дахийтинчу  хенахь. Шимин  доьзал  Казахстане  кхечира. Цигахь  цо ...

Музаев Нурдин

Музаев Нурдин Джамалдинович - поэт, прозаик, драматург вина 1913 шеран 15 октябрехь Шелан районерчу БелгIатой-эвлахь  ахархочун Джамалдинан доьзалехь. Шайн юьртахь дIадахана хинволчу яздархочун бералла.  Жимчохь кIанта дукха ладийгIина денанас Бецис...

Мамакаев 1аьрби

МАМАКАЕВ IАЬРБИ (1918-1958) Мамакаев Iаьрби вина 1918-чу шеран 2-чу декабрехь Теркайистерчу Лаха-Неврехь халкъан хьехархочун Шамсуддинан  доьзалехь. Iаьрбин да Шамсуддин дикка дешна хилла. Цо чекхъяьккхина Соьлжа-ГIалара ламанхойн школа, цул тIаьхьа Тифлисехь...

Мамакаев Мохьмад

Мамакаев Мохьмад ­нохчийн яздархо а, поэт а вара. Иза вина 1910-шеран гIуран-беттан 16-чу дийнахь ТIехьа-Мартант1ехь. 1927-1930-чуй шерашкахь цо чекхъяьккхира Москвара Малхбале къинхьегамхойн Коммунистически университет а, Лаккхара литературин курсаш а. 1931-чу шарахь...
Close