Кибиев Мусбек

Кибиев Мусбек вина 1937-чу шеран 7-чу августехь Нохчийчоьнан лаьмнийн Iаламехь лаьттачу исбаьхьчу юьртахь Веданахь гIуллакхъхочун Мохьмадан доьзалехь. Школехь дуьйна а стихаш язъеш хилла иза. Мусбекан стихотворенеш зорбане йовла юьйлаелла 1950-чу...

Дудаев 1абди

Нохчийн поэт Дудаев Ӏабди вина Веданан районерчу Элистанжахь ахархочун Дудин доьзалехь. Исбаьхьа Ӏалам долчу ширчу нохчийн юьртахь дӀадахна Ӏабдин бералла. Деша ваххал хилча, шен дас хьуьжаре дӀавелла иза. Хьуьжарера ваьллачул...

Дикаев Мохьмад

Дикаев Мохьмад вина 1941-чу шеран 1 сентябрехь Соьлжа-ГIалахь искусствон белхахочун Джунидан доьзалехь. Нохчийн къам махках даьккхинчу хенахь, Казахстанехь Чу станцехь Iийна ДикаевгIеран доьзал. Цигахь 1949-чу шарахь хьалхарчу классе деша вахана...

Гацаев Саь1ид

Гацаев СаьIид вина 1938-чу шеран 2-чу декабрехь Веданан районерчу Дишни-Ведана юххерчу кIотарахь ахархочун Асламбекан доьзалехь. Поэтан дахаран хьалхара пхи шо оцу исбаьхьчу Iаламан аьхналлехь дIадахна. Нохч-ГIалгIайн республика юха метта а...

Гадаев Мохьмад-Салахь

Гадаев Мохьмад-Салахь вина 1909-чу шарахь ГIуран-беттан 10-чу дийнахь Нажи-Юьртан к1оштара Чуьрч-Ирзе юьртахь. Чуьрч-Ирзехь чекхйоккху  цо ворх1шеран школа. Цул т1аьхьа доьшу Ростов-г1алахь рабфакехь. 1930-чу шерашкахь Нохчийчохь историн а, меттан а, литературин а...

Бексултанов Муса

Бексултанов Муса Эльмурзаевич (1954 шеран 1 июль) — нохчийн яздархо а, прозаик а вина 1954-чу шарахь, товбеца-беттан 1-чу дийнахь Казахийн СССР-н Мендырискан кIоштахь. 1979-чу шарахь цо чекхъяьккхира Нохч-ГIалгIайн пачхьалкхан университетан...

Бадуев Саь1ид

Бадуев СаьIид-Салихь прозаик, драматург, поэт, нохчийн исбаьхьаллин литературин бухбиллархо вара. Иза вина 1903 шеран 28 августехь Соьлжа-ГIалахь. Цуьнан да махбархо вара. Жима волуш да-нана доцуш висира Саь1ид-Салихь. Соьлжа-ГӀалин реальни училищехь...

Арсанов Саь1ид-Бей

Арсанов СаьIид-Бей вина 1889-чу шеран 2-чу октябрехь Нохчийчохь, Жимачу АтагIахь,ахархочун Арсанбекан доьзалехь. 1905-чу шарахь СаьIид-Бейс Владикавказехь 4-шеран училище чекхъяьккхина. 1907-чу шарахь Баку гIалахь цхьана гIишлошъяран организацин конторехь коперовальщикан, чертежникан болх...

Айсханов Шамсуддин

Айсханов Шамсуддин Катаевич вина 1907-чу шарахь Теркайистерачу Лаха-Неврехь. Йоза-дешар халкъа юкъа даржоран некъ юьхьарлецира ша хьалакхиъча Шамсуддис. 1925-чу шарахь дуьйна цхьана муьрехь комсомолехь болх бира цо. Айсханов Шамсуддис шен литературни...
Close