Гадаев Мохьмад-Салахь

Гадаев Мохьмад-Салахь вина 1909-чу шарахь ГIуран-беттан 10-чу дийнахь Нажи-Юьртан к1оштара Чуьрч-Ирзе юьртахь. Чуьрч-Ирзехь чекхйоккху  цо ворх1шеран школа. Цул т1аьхьа доьшу Ростов-г1алахь рабфакехь. 1930-чу шерашкахь Нохчийчохь историн а, меттан а, литературин а...

Бексултанов Муса

Бексултанов Муса Эльмурзаевич (1954 шеран 1 июль) — нохчийн яздархо а, прозаик а вина 1954-чу шарахь, товбеца-беттан 1-чу дийнахь Казахийн СССР-н Мендырискан кIоштахь. 1979-чу шарахь цо чекхъяьккхира Нохч-ГIалгIайн пачхьалкхан университетан...

Бадуев Саь1ид

Бадуев СаьIид-Салихь прозаик, драматург, поэт, нохчийн исбаьхьаллин литературин бухбиллархо вара. Иза вина 1903 шеран 28 августехь Соьлжа-ГIалахь. Цуьнан да махбархо вара. Жима волуш да-нана доцуш висира Саь1ид-Салихь. Соьлжа-ГӀалин реальни училищехь...

Арсанов Саь1ид-Бей

Арсанов СаьIид-Бей вина 1889-чу шеран 2-чу октябрехь Нохчийчохь, Жимачу АтагIахь,ахархочун Арсанбекан доьзалехь. 1905-чу шарахь СаьIид-Бейс Владикавказехь 4-шеран училище чекхъяьккхина. 1907-чу шарахь Баку гIалахь цхьана гIишлошъяран организацин конторехь коперовальщикан, чертежникан болх...

Айсханов Шамсуддин

Айсханов Шамсуддин Катаевич вина 1907-чу шарахь Теркайистерачу Лаха-Неврехь. Йоза-дешар халкъа юкъа даржоран некъ юьхьарлецира ша хьалакхиъча Шамсуддис. 1925-чу шарахь дуьйна цхьана муьрехь комсомолехь болх бира цо. Айсханов Шамсуддис шен литературни...
Close
Яндекс.Метрика