Чемирзаева Яха

Чемирзаева Яха - Соьлжа-ГIалин Н.А.Назарбаевн цIарах №1 йолчу лицейн нохчийн меттан а, литературин а хьехархо.1978-чу шарахь болийна Яхас шен къинхьегаман некъ.1992-2006-чуй шерашкахь дешаран декъан куьйгалхочун а, дешаран декъехь кхетош-кхиоран куьйгалхочун а...

Пайтаева Хадишт

Пайтаева Хадишт - Шелара №4 йолчу юккъерчу юкъарадешаран школин нохчийн меттан, литературин хьехархо.Оцу школехь 1983-чу шарахь дIаболийна цо шен къинхьегаман некъ. Таханлерчу дийне кхаччалц даггара шен болх беза а безаш, дешархоша...

Абуева Товман

Абуева Товман Ильмадиевна – Соьлжа-ГIалин №56 йолчу юккъерчу юкъарадешаран школин нохчийн меттан а, литературин а хьехархо.1986-чу шарахь дикачу кхиамца чекхъяьккхира цо юьртара школа.1994-чу шарахь Л.Н.Толстойн ц1арах йолу Нохч-ГIалгIайн пачхьалкхан университетехь дешна...

Исакова Бирлант

Исакова Бирлант - Соьлжа-ГIалин №8 йолчу юккъерчу юкъарадешаран школин нохчийн меттан а, литературин а хьехархо.Шен къинхьегаман некъ цо дIаболийна 1989-чу шарахь.Шен болх дукхабезаш, доггаха дешархошна ненан мотт Iаморехь къахьоьгуш, цу тIехь баккхий...

Джамиева Cахабат

Джамиева Cахабат - Соьлжа-ГIалин №8 йолчу юккъерчу юкъарадешаран школин нохчийн меттан а, литературин а хьехархо.Шен къинхьегаман некъ цо дIаболийна 1979-чу шарахь.Дахаран дуккха а шераш берашна школехь хьоьхуш дIадахна цуьнан. Нохчийн мотт кхиорехь,...

Хасаров Рамзан

Хасаров Рамзан - Соьлжа-ГIалин №54 йолчу юккъерчу юкъарадешаран школин нохчийн меттан а, литературин а хьехархо.2002-чу шарахь дуьйна цу школехь болх беш, схьавогIуш ву.Тайп-тайпанчу къийсадаларшкахь жигара дакъалаьцна цуьнан дешархоша, тоьлла хаарш гайтарна толаман...

Илясова Зина

Илясова Зина - Соьлжа-ГIалин №42 йолчу юккъерчу юкъарадешаран школин нохчийн меттан а, литературин а хьехархо.Цо берашца къахьоьгу шовзткъе ши шо ду, царех вуьрх1итта шо Соьлжа-гIалин 42-чу школехь болх беш йолу ду.Цуьнан дешархоша...

Абулханова Аза

Абулханова Аза - Соьлжа-Г1алин №2 йолчу гимназин нохчийн меттан а, литературин а хьехархо.1989 – чу шарахь дIаболийна цо шен къинхьегаман некъ.Муьлххачу а бакъволчу хьехархочо санна, шен хан а, могашалла а ца...

Нухаева Зарган

Нухаева Зарган - Соьлжа-Г1алин №7 йолчу юккъерчу юкъарадешаран школин нохчийн меттан а, литературин а хьехархо.Шен къинхьегаман некъ цо д1аболийна 1993-чу шарахь.Х1окху школехь 2002-чу шерашкахь дуьйна болх беш схьайог1уш ю иза. Шен болх дика...
Close
Яндекс.Метрика