Исмаилова Асмаъ

Исмаилова Асмаъ, Цоци-Эвлара №3 йолчу йуккъерчу йукъардешаран ишколан, нохчийн меттан а, литературин а хьехархо йу. Иза йина 1977-чу шеран бекарг беттан 1-чу дийнахь, Цоци-Эвлахь. 1995-чу шархь цо чекхйаьккхина Цоци-Эвлара йуккъера...

Байханова Месират

Байханова Месират йина 1961-чу шеран товбецан беттан 22-чу дийнахьхь,  Веданан кIоштарчу Даьрг1ахь.1969-чу шарахь деша йахана ДаьргIарчу йуккъерчу №2 ишколе. Кхиамца иза чекхйоккху 1980-чу шарахь. Цу шарахь балха хIутту ДаьргIарчу йуккъерчу...

Аламова Малика

АламангIера Сайд-Iелин Малика йина 1957-чу оханан беттан 4-чу дийнахь, Лениногорск-ГIалахь, Восточно-Казахски областехь. 1966-1976-чуй шерашкахь, Веданан №1 йолчу ишколехь дешна. 1976-чу шарахь, Нохчи-ГIалгIайн пачхьалкхан университете филологийн факультете деша хIоьттина. Оццу шарахь,...

Шахтиева Роза

Солт-Ахьмадан Роза, нохчийн меттан а, литературин а хьехархо йу. Йина 1968-чу шарахь Шелан кIоштан Курчалой- Эвла цIе йолчу йуьртахь. Оццу йуьртахь 1975-чу шарахь хьалхарчу классе деша а йахна. 1985-чу шарахь...

Мачигова Луиза

Мачигова (Тимиркаева) Луиза йина 1970-чу шеран товбецан беттан 15-чу дийнахь, Грозненски кIоштан Коьрте цIе йолчу йуьртахь. 1976-чу шарахь цу йуьртара йуккъерчу ишколе деша йоьду иза. 1987-чу шарахь кхиамца чекх а...

Шамсудовой Луизы

ШамсудовгIеран Шамсин Луиза йина, 1966-чу шеран, кхолламан беттан 4-чу дийнахь, Соьлжа- ГIалахь.1983-чу шарахь йахна йуьртарчу ишколе, хьалхарчу классе. 1993-чу шарахь йуккъера ишкола чекхйаьккхича, деша йахна, Орджоникидзера институте.1998-чу шарахь чекхйаьккхина Соьлжа-ГIалара...

Седирсултанова Райка

Седирсултанова Райка, Шалковскойн кIоштарчу, Гребенскера юккъерчу ишколин нохчийн меттан а, литературин а хьехархо. Седирсултанова Райка йина 1968-чу шарахь Ножай-Йуьртан кIоштан Татай-Отар йуьртахь.Оццу йуьртахь 1975-чу шарахь хьалхарчу классе деша а йахана....

Хажаева Шомстин Ровзан

Хажаева Шомстин Ровзан йина 1960 - чу шеран 31-чу мартехь Нохч-Г1алг1айн Автономни Республикин Шелан к1оштан Курчалойн эвлахь, боккхачу доьзалехь. Дешна Курчалойн юккъера N1 йолчу школехь.1976-чу шарахь кхиамца чекхйоккху Курчалойн эвлара...

Канаев Ромазанан Румиса

Канаев Ромазанан Румиса - Хьалха-Мартан № 5 йолчу юккъерчу юкъарадешаран школан нохчийн меттан а, литературин а хьехархо. Иза йина 14 августехь 1963–чу шарахь, Хьалха-Мартан тIехь.1971-чу шарахь деша яхана Хьалха-мартан №3...
Close
Яндекс.Метрика