Урок №20 Диалог.

Урокехь  дуьйцур ду  диалогах  лаьцна, йозанехь цуьнца  сацаран хьаьркаш нийса х1итто а 1амор ду. Арсанукаев 1абдуллин «Нохчийн литературин 1илманан терминийн луг1ат» т1ехь диалогах лаьцна иштта яздо:Диалог - (грекийн маттахь-шинна юкъара къамел)-...

Урок №19 Ма-дарра къамел. Ма-даррачу къамелехь сацаран хьаьркаш

Вайн урокан 1алашо ю: ма-дарра  долчу къамелах кхетам балар, ма-дарра къамел долчу предложенехь  сацаран хьаьркаш яхка  1амор, дешархойн халкъан барта кхолларалле безам кхиор.Хийца а ца хуьйцуш, ша ма-дарра (ма-аллара) далийначу...

Урок №17 Чолхечу предложенешкахь хуттургаш.

Чолхечу предложенешкахь  цхьалхе предложенеш вовшахтосуш, муьлха хуттургаш ю; оцу предложенешкахь сацаран хьаьркаш  муха х1иттош ю хуур ду шуна х1окху урокехь.Д1аяханчу урокехь вай 1амийра цхьалхе, чолхе преложенеш.1амийнарг карладоккхуш, х1окху предложенешкахь грамматически...

Урок №16 Цхьалхе а, чолхе а предложенеш.

Х1окху урокехь 1амор ю цхьалхе а, чолхе а  предложенеш, уьш вовшех мухакъаьста а хьовсур ду.Шена чохь цхьа грамматически лард  йолчух  цхьалхе  предложени олу.Масала: Т1ееара самукъане б1аьсте. (Х1ун дира?) т1ееара - иза кху...

Урок №15 Т1едерзарехь сацаран хьаьркаш

Тахана д1ахьур ю вай рог1ера  урок: Т1едерзарехь сацаран хьаьркаш. Вайн урокан 1алашо ю: т1едерзар долчу предложенешкахь  сацаран хьаьркаш нийса х1итто хаар. Д1аяханчу урокехь вай т1едерзарх лаьцна 1амийна.Хьовса Ахматов Вахас язйина "Даге хьехам"...

Урок №13. Цхьанатайпанарчу меженашца хуттургаш

Х1окху урокехь шуна хуур ду, цхьанатайпанарчу меженашца муьлха  хуттургаш  лела  а, цаьрца х1ун сацаран хьаьркаш х1иттайо а.Цкъа хьалха, цхьанатайпанара меженаш стенах олу, карладаккха деза:Цхьана хаттарна  жоп а луш, цхьана дашах...

Урок №12. Цхьанатайпанарчу меженашца юкъара дешнаш

Дагадаийта шайна, муьлхачу меженех олу цхьанатайпанара.Цхьана хаттарна жоп а луш, цхьана дашах йозуш йолчу меженех предложенин цхьанатайпанара меженаш олу.Масала: Можачу, сийначу, ц1ечу зезагаша къарзйинера аре. (Х1ун динера?)  - къарзийнера - сказуеми ду.Къарзийнера...

Урок №11. Предложенийн цхьанатайпанара меженаш (поменять таблицу)

Урокан тема ю: Предложенийн цхьанатайпанара меженаш.Цкъа хьалха дагадаийта деза  предложенин  меженаш муьлханаш ю.Предложенин меженаш ю: сказуеми, подлежащи, кхачам, къастам, латтам. Уьш х1ора а  шиъ я масех хила а  тарло предложенешкахь. Масала:Кхузахь вина,...
Close