Закараева Петимат

НОХЧИЙН МЕТТАН А, ЛИТЕРАТУРИН А ХЬЕХАРХОЙ: 

Закараева Петимат Сайд-Эмиевна-нохчийн меттан а, литературин а хьехархо. Болх бен 25 шо ду.

Йина 1970-чу шарахь 14-чу декабрехь Элистанжахь. 1987-чу шарахь чекхъяьккхина Элистанжара юккъера школа. 1989-чу шарахь деша яхна Нохч-Г1алг1айн пачхьалкхан университете филологин факультете. 1995-чу шарахь дешна яьлла.

1989-чу шеран май баттахь, 2001-чу шеран август бутт кхаччалц болх бина Элистанжарчу юккъерчу школехь. 2004-чу шеран сентябрехь, 2004-чу шеран июль бутт кхаччалц болх бина Серноводски №1 йолчу юккъерчу школан филиалехь Малгобек-г1алахь.

2004-чу шеран сентябрехь дуьйна болх беш ю Грозный-г1аларчу юккъерчу №14 йолчу школехь, нохчийн мотт а, литература а хьоьхуш.

Close