Урок 9. Хуттаргаш йоцчу чолхечу предложенешкахь шит1адам.

Маршалла ду шуьга хьоме дешархой.Рог1ерчу урокехь вай дуйьцур ду хуттургаш йоцчу чолхечу предложенешкахь сацаран хьаьркаш х1итторан  бакъонех.Хьалхарчу урокехь вайна евзира хуттургаш йоцу  чолхе предложенеш;чолхечу  предложенехь цхьалхе предложени маь1ница а, эшарца...

Урок 8. Шина я масех т1етухучу предложенешца чолхе-карара предложенеш.

Маршалла ду шуьга хьоме дешархой.Х1окху урокехь вай дуьйцур ду, шина я масех т1етухучу предложенешца йолчу чолхе-карара предложенех лаьцна.Цхьаннал сов т1етуху предложенеш юкъайог1учу чолхечу предложених масех т1етухучуьнца йолу чолхе-карара предложени олу. Масала:Тамарина...

Урок 7. Т1етуху предложени а, цуьнан карчам а ю.

Х1окху урокехь вай шуна йовзуьйтур  ю т1етуху предложени а, цуьнан  карчам а, иштта уьш къастор.Вайн маттахь дукха нисло чолхе-карара предложенеш, т1етухучу предложенийн ерриге а грамматически билгалонаш юьззина кхочушхуьлуш а, кхочуш...

Урок 6. Чолхе предложени

Вай кхид1а а дуьйцур ду чолхечу предложенех лаьцна.Вайна ма- хаъара, чолхе предложенеш кхаа тобане екъалуш ю:чолхе цхьаьнакхетта предложенешчолхе – карара предложенешхуттургаш йоцу чолхе предложенеш.Х1окху урокехь вай къаьсттина тидам т1ебохуьйтур бу...

Урок 4. Чолхе-цхьанакхетта предложени,цуьнгахь хуттургаш а,сацаран хьаьркаш а.

Нохчийн мотт ширачу меттанех цхьаъ бу. Адамийн дахарехь йоккха меттиг д1алоцу цо.Шен дагахь дерг,шен ойла маттаца йовзуьйту х1ора стага.Ткъа шуна х1оранне а луур дара аьлла хета суна шайн ненан меттан к1оргенаш...

Урок 3. Шакъаьстина меженаш

-Таханлерчу рог1ерчу цхьаьнакхетарехь вай дуьйцур ду предложенин шакъаьстинчу меженех лаьцна.- Оьрсийн маттахь «Обособленные члены предложения».Муьлхачех олу вай предложенин шакъаьстина меженаш?Предложенехь соцунг1иций, маь1ниций кхечу дешнех д1акъаьстачу меженех предложенин шакъаьстина меженаш олу.Предложенехь шакъаьстина...

Урок 2. Цхьанатайпанара меженаш

Де  дика  хуьлда  шун, хьоме  дешархой.Х1окху  урокехь  вай  дуьйцур   ду  предложенин  цхьанатайпанарчу  меженех  лаьцна.Цкъа  хьалха  1амийнарг  карладаккха хьовсур  ду  вай.-Кхочуш  хилла  яьлла   ойла  гойтучу  декъах  предложени  олу.      Предложенеш,  д1ааларан  эшаре  хьаьжжина, ...

Урок 1. Дийцаран, т1етожоран, хаттаран предложенеш

Маршалла   ду шуьга, хьоме дешархой.    Х1окху  урокехь   вай   дуьйцур  ду  дийцаран, айдаран,  т1едожоран, хаттаран  предложенех  лаьцна.-  Ирс,ахь х1ун  до? Стенга доьду?-Беркат долчу доьзале!-Барт ,ахьа  х1ун  до? Стенга  боьду?_Ирс хиллачу доьзале.-Беркат, ...
Close