2 класс урок№9 Мукъаза аьзнаш а, уьш элпашца билгалдар а

  Нохчийн мотт.

2 класс

Урок №9

Урокан ц1е: «Мукъаза аьзнаш а, уьш элпашца билгалдар».

-Де дика дойла шун, хьоме дешархой!

-Дахаран массо а дийнах пайда а оьцуш, вайн нагахь санна дешар т1ехь кхиамаш хилахь, вай сий долуш дехар ду кху лаьтта т1ехь.

-Вай д1айолайо рог1ера нохчийн меттан урок.

-Хьоме дешархой, тахана вай дуьйцур ду мукъазчу аьзнех а, уьш билгалдечу элпех а лаьцна.

-Олучу хенахь багахь я къамкъаргехь х1аваана цхьацца дуьхьалонаш хуьлуш долчу аьзнех мукъаза аьзнаш олу.

Мукъаза аьзнаш олуш еккъа г1овг1а хеза (ш, х, с) я аззий, г1овг1ий хеза(д,б,г1).

— Х1инца  суьрташка  а хьовсуш т1ера схьаязде дешнаш.

Слайд:

Помидор      г1абакх       бепиг             шиша        хьормат

Слайд: ( нийса иштта хир ду)

Помидор, г1абакх, бепиг, шиша, хьормат.

-Тидам бе, х1ора дашера хьалхара аз олуш х1аваъ багахула чекхдаларан.

-Муха олу, парг1ат я дуьхьало йолуш?

-Аз а, г1овг1а а хеза я еккъа г1овг1а?

Слайд:

Аз [п] олуш еккъа г1овг1а хеза;

Аз [г1] олуш аззий, г1овг1ий хеза;

Аз [б] олуш аззий, г1овг1ий хеза;

Аз [ш] олуш еккъа г1овг1а хеза;

Аз [хь] олуш еккъа г1овг1а хеза;

-Х1инца 1амийнарг т1еч1аг1деш т1едахкарш кхочушдийр ду вай:

-Дешнаш д1аязде, цкъа хьалха-еккъа г1овг1а хезаш  дерш;

т1аккха аззий, г1овг1ий хезаш дерш.

Слайд:

Берам, молха, толам, салаз, вота, г1удалкх, хьоза, говр, цициг, кхоьш,  пеш, лом.

— нийса  иштта хир ду:

Слайд:

— (еккъа г1овг1а хезарш)                 -(аззий, г1овг1ий хезарш)

1.Толам,.                                      берам

 салаз, ,                                          молха,

 хьоза,                                            вота,

цициг,                                             г1удалкх

пеш, ,                                              говр,

кхоьш;                                            лом,

-Ткъа х1инца, т1адамийн метта оьшу элпаш а дохкуш, т1ера схьаяздийр ду     вай дешнаш:

Слайд:

 …остам, …ор, …ам, ше…а, ка…, а…ар, мо…, …аба, …али, …елг, …азам, …ам.  

Слайд:  (нийса иштта хир ду)

Хьостам, кор, лам, шекъа, кад, ахьар, моз, кхаба, гали, п1елг, ц1азам, т1ам. 

-Х1етал-металехь юьйцург х1ун ю хаьар дарий шуна?

 Ла а дог1ий жоп д1аязде еак1овш чу.

Ц1а дуьззина хьеший бу,

Чу-ара довла кор-не1 дац.

      

Слайд: (нийса жоп)                                                                    

хорбаз

 -Х1инца ас йоьшуш тидам а бай ала, маца хилла берийн цхьаьнакхетар?

Слайд:

-Де дика хуьлда хьан, Хьава!

-Диканца дукхавехийла хьо, Мохьмад!

-Нийса боху, дийнахь хилла.

-Нагахь санна церан цхьаьнакхетар суьйранна хилла хилча, муха ала дезара?

-Нийса боху, суьйре дика хуьлда ала дезара.

Слайд:

Тидам белаш. Вовшашка маршалла хоттуш, кегийчара баккхийчаьрца лараме я г1иллакхе хиларан ц1е йоккху:

Деца, Баба, Ваша.

-Тахана урокехь вайна девзи мукъаза аьзнаш а, уьш элпашца билгалдан а 1еми вай.

Кху т1ехь вайн урок чекхйолу.

1одика йойла шун! Марша 1ойла!

Алабаева Тамара Висадиевна

Соьлжа-г1аларчу № 14 йолчушколан

Нохчийметтан, литературинхьехархо.

Close
Яндекс.Метрика