2 класс урок№4 Аьзнаш а, элпаш а

                                      2 класс  Йозанан урок (4 урок)

  Тема: «Аьзнаш а, элпаш а»

-Маршалла ду шуьга, хьоме дешархой!

— Вай юха а д1ахьур ю рог1ера нохчийн меттан урок!

— Тахана вайна хуур ду аьзнаш элпаш  вовшах къасто а, иштта цхьана элпо я озо  дешан дийна маь1на хуьйцуш хилар, аьзнаш йозанехь элпашца  билгалдохуш хилар.

-Х1ара дешнаш  хийца хьовсий вай:

Дешнийн хьалхара элп а хуьйцуш керла дешнаш  кхоллий вай?

 Слай:

Кара кор курс кож кад куй ког

Слайд: ( нийса иштта хир ду)

Кара (сара, к1ара, ч1ара, мара);

Кор (лор, мор);

Курс (дурс, турс);

Кож (бож, ч1ож, х1ож);

Кад(бад, г1ад, шад);

Куй (буй, дуй, нуй, туй, суй);

Ког(ков, кож, кой).

-Хьалхарчу  мог1анера  дешнийн  хийцаделла хьалхара элп к.

Тахана вай дуьйцур ду аьзнех а, элпех а лаьцна.

-Х1ун го вайна суьрта т1ехь? 

Слайд:

-Кхор бохучу дашера аьзнаш билгалдаха.

Слайд:

Кхор дашехь аьзнаш [кх], [о], [р] ду.  кх (кха), о (о), р (эр) элпаш ду.

-Кор  дашехь аьзнаш [к], [о], [р]  ду. к (ка), о(о), р (эр) элпаш ду.

Кхор, кор дешнаш цхьана дешдекъах лаьтта

 Кхор, кор  дашехь аларца х1ун башхо ю?

Кхор- дашехь хьалха кх ду, кор- дашехь хьалха-к.

-Х1ун башхо ю   цу шина  дешан маь1ница?

Кхор бууш болу  хасстом бу, ткъа кор ц1ийнна  буьллу г1ирс  бу.

Слайд:

Йозанехь аьзнаш элпашца билгалдоху. Аьзнаш вай ала а олу, вайна уьш хаза а хеза, ткъа элпаш вай яздо, вайна ган а го.

-1амийнарг т1еч1аг1деш т1едахкарш кхочушдийр ду вай.

Слайд:

Лам-лом, сай-бай-вай.

-Муьлхачу аьзнаша къастадо и дешнаш вовшех?

Нийса боху и дешнаш вовшех къастадо [а], [о], [с], [б], [в] аьзнашца.

-Аз хийцича дешан  маь1на  хийцало.

-Йозанехь аьзнаш   элпашца билгалдоху.

-Кхин а цхьа т1едиллар кхочушдан хьовсур ду вай.

-Муьлхачу аьзнашца къаьста х1ара дешнаш?

Т1ера схьаязъе, дешнаш къастош долчу элпашна к1ел сиз хьакха.

Слайд:

Лам-лом, бад-кад, г1ант-к1ант, куй-буй, к1а-къа-кха, кир-тир,

тай-сай, т1ай-бай, ч1ара- кара.

 Слайд: ( нийса иштта хир ду)

Лам-лом, бад-кад, г1ант-к1ант, куй-буй, к1а-къа-кха, кир-тир,

тай-сай, т1ай-бай, ч1ара- кара.

-Х1етал- метал хуур дарий шуна:

Жоп еак1овш чу д1аяздийр ду вай.

-Олу суна лергаш деха,

-Со массарах кхоьруш еха.

-Коьллаш юкъахь хазахь тата,

-Даго ч1ог1а етта вота.

пхьагал

Нийса боху- пхьагал, муьлхачу аьзнех лаьтта и дош?

Слайд:

Пхьагал –дашехь аьзнаш  [п],  [хь],  [а],  [г],  [а],  [л], п (пэ), хь (хьа), а (а), г (гэ), а (а), л (эл) элпаш ду.

Дагахь латтаде: Йозанехь   аьзнаш  элпашца  билгалдо.

-Цхьа  аз хийцича дешан маь1на хийцало.

— Тахана вайна хии аьзнаш элпаш  вовшах къасто а, иштта цхьана элпо я озо  дешан дийна маь1на хийцар а, аьзнаш йозанехь элпашца  билгалдохуш хилар а.

-Цу т1ехь вай урок ерзор ю.

— 1одика йойла шун!  Марша 1ойла!

Close
Яндекс.Метрика