3 класс. Урок №9 «Доца шеконан мукъа аьзнаш».

Урок № 9. 3 класс. Нохчийн меттан интернет — урок.

Урокан цIе «Доца шеконан мукъа аьзнаш»

— Маршалла ду шуьга, хьоме дешархой! Суна чIогIа хазахета деладелла, декхаделла шу гича. БIаьстенан къегина малх санна ирсе хуьлда шун дахар.Тахана вай цхьаьна дIахьур ю рогIера нохчийн меттан урок.

— Вай тахана дуьйцур ду доца шеконан мукъачу аьзнех лаьцна,евзар ю цераннийсаяздаран бакъонаш, Iемар ду царех йозанехь пайдаэца.

— Ткъа таханлера вайн цхьаьнакхетар дIадоло лаьа суна дешнашкахь доца шеконан мукъа аьзнаш яздар талларца.

— Дуста бIогIамалгашкара дешнаш. Муьлха аьзнаш ду хIокху дешнашкахь билгалдинарш? Муьлхачу бIогIамалгахь дешнаш нийса яздина?

Слайд:

хьормут              хьормат

олхузур               олхазар

меллиша            меллаша

урум                    урам

тускур                 тускар

чайнак               чайник

тIоьрмаг             тIоьрмиг

— ШолгIачубIогIамалгера дешнаш нийса яздина ду.

ТIера схьаязде аьтту агIорчу бIогIамалгара дешнаш. Доца шеконан мукъа аьзнаш билгалдечу элпашна кIел сиз хьакха.

Нийса иштта хир ду.

Слайд:

Хьормат, олхазар, меллаша, урам, тускар, чайник, тIоьрмиг.

— ХIинца хьовсу вай бакъоне:

Слайд:

ХIуманийн дар билгалден дешнаш доцчу кхечу дешнашкахь доца шеконан мукъа аьзнаш а, у, и шеконца хезаш хилахь, а яздо: хорбаз, орам, йоккха.

Амма г-ний, к-ний хьалха мукъа элп и яздо: чайник, лекханиг.

— ХIара хIун ю хьан эр дара?

— Жоп клеткаш чу дIаязде, шеконан мукъа элп билгалдаккха.

ХIетал-метал хаийла шуна:

Дехкий леца майра ду,

Дуьту Iаьхча иза чу,

Ткъа цIевзич, неI йоьллу.

Лиъча коре долуьйту,

Назбар тIехь а товжуьйту.

Карахь-марахь хьоьсту и.

Ала, хаахь, хIун ю и? (Цициг)

Нийса иштта хир ду:

Слайд:

ц и ц и г
Картинки по запросу картинка жёлтая  кошка

— Iамийнарг тIечIагIдеш кхин цхьа тIедиллар кхочушдийр ду вай.

— ТIадамийн метта оьш-оьшу элпаш язде. Доца шеконан мукъа аз билгалдечу элпашна кIел сиз хьакха.

Слайд:

Мекарн…г кога буьхь…р тIедеара деч…гна. Циц…ган мIараш ира хуьлу. Чхьаьвр…ган тIам бага а боьллина, такхийна ор чуьра хьалаяьккхира зинг…то иза. Цхьадолу олх…з…рш бовхачу махка дIадоьлху.

Слайд: (Нийса иштта хир ду).

Мекарниг кога буьхьар тIедеара дечигна. Цициган мIараш ира хуьлу. Чхьаьвриган тIам бага а боьллина, такхийна ор чуьра хьалаяьккхира зингато иза. Цхьадолу олхазарш бовхачу махка дIадоьлху.

Шун хаарш толлуш кхочушдо вай кхин а цхьа тIедиллар.

— ДIаязде кицанаш, яздар шеконе долу элпаш шайца долчу дешнашна кIел сиз хьакха, и элпаш билгалде.

Слайд:

Диканиг Iамаде, вониг коьрта чу догIур дац.

Цхьа хаьштиг пешахь а дов.

Цхьа сирник а тоьу холла баго.

— ХIинца толлур вай нийса яздиний хьовсуш

Слайд: (Нийса жоп)

Диканиг Iамаде, вониг коьрта чу догIур дац.

Цхьа хаьштиг пешахь а дов.

Цхьа сирник а тоьу хола баго.

— Хьоме дешархой, вай тахана дийци доца шеконан мукъачу аьзнех лаьцна,евзи цераннийсаяздаран бакъонаш, иштта Iеми царех йозанехь пайдаэца.

— Со чIогIа тешна ю нохчийн мотт кхиорехь, къоман гIиллакхаш лардарехь вай массара а кхидIа къахьоьгуш, оцу новкъахь бакхий кхиамаш бохург хиларх.

— Дала аьтто бойла вайн оцу некъа тIехь цIена чекхдовла!

 Iодика йойла шун! Марша Iойла!

Пайдаэцна литература:

Солтаханов Э.Х, Солтаханов И.Э., Эдилов С.Э. «Нохчийн мотт — 3 класс» Соьлжа-ГIала АО «ИПК» «Грозненский рабочий» — 2016 ш. «СтелаIад» журнал. Эдилов С.Э. «Самукъане абат». «Ловзуш, Iема» Эдилов С.Э. Методически пособи. Юкъарадешаран ишколийн юьхьанцарчу классийн хьехархошна.

Кечйинарг: МБОУ «СОШ№60» нохчийн меттан, литературин хьехархо Илясова З.Х.

Close
Яндекс.Метрика