3 класс. Урок №28 «ЦIердешнийн дожаршца хийцадалар»

Урок №28 ЦIердешнийн дожаршца хийцадалар (легар).

 (3 класс, хьехархо: Хожаева Эсет.Усмановна)

Хазнашлахь хазна                                                                          

Ненан мотт къоман.

Ненан мотт мел беха,

Къам дуьсу даха.

Ткъа нагахь мотт шен лахь,

Къам лей дIадолу,

Ненан мотт бицбинарг

Сийсазво наха.

( Ш.Арсанукаев)

 — Маршалла ду шуьга, хьоме дешархой!  

Вай рогIера урок дIайолор ю байтаца.

Евзаш  Марха  суна ю,

Мархин шортта хьекъал ду,

Дадас  Мархина   хьекъал ло,

Мархас  цуьнан  тидам бо

Оьздангалла  Мархица лела

Массо Мархех тарлуш ву

Ала суна ,дешархо:

Вевзи шуна Мархел гIоле?


— Хьанах  лаьцна ю байт? Байт Мархех лаьцна ю.

-Схьаяздийр ду вай   Марха  боху цIердош, цуьнан  хийцадаларан  тидам  а беш.  

-Стенан тидам бина аша? Марха дешан чаккхенаш  хийцаелла.

-Вай тахана дуьйцур ду  цIердешнаш  дожаршца  хийцадаларх.

— Иштта вайна хуур ду  цIердешнийн  бархI дожар хилар а , девзар ду церан  хIоран  хаттарш а , чаккхенаш муха хийцало  а хуур ду.

Слайд:

Хаттаршца  цIердешнийн чаккхенаш хийцаяларх дожаршца хийцадалар я легар олу.  Нохчийн маттахь бархI дожар ду. ХIора дожаран шен хаттарш ду.

Слайд:

ЦIерниг дожар  —    мила?        йиша

                                  хIун?        кехат

Доланиг дожар —     хьенан?     йишин

                                  стенан?     кехатан

Лург  дожар      —      хьанна?     йишина

                                   стенна?     кехатна

Дийриг  дожар  —       хьан?        йишас

                                    стен?        кехато

Коьчалниг  дожар  —   хьаьнца?  йишица

                                      стенца?    кехатца

Хотталург   дожар —    хьанах?    йишех

                                     стенах?    кехатах

Меттигниг  дожар  —  хьаьнга?  йише

                                     стенга?    кехате

 Дустург    дожар  —   хьанал?    йишел

                                    стенал?    кехатал

-ХIинца цхьа тIедиллар кхочушдийр ду  вай.

— ТIадамийн метта оьшу дожарийн чаккхенаш а йохкуш предложенеш тIехь болх бийр бу вай. Ищтта къовларшкахь  билгалдоккхур  ду , муьлхачу дожаршкахь  лаьтташ ду  и дешнаш.

Слайд:

Тхойшиннан говр..   йоргIа эцна йоьлхуш  яра. ТIе а  вахана, хьаьжча , иза хилла   адам..    коьрт..    туьта.  Аьтту  агIор дIахьаьжча, иштта  гуьйре можачу  духар.., лаьтташ  лекха раьгIнаш ю.

Слайд:

— ТIедиллар нийса кхочушдинехь иштта хила деза.

Слайд:

Тхойшиннан говраш  (ЦI. д)  йоргIа эцна йоьлхуш  яра. ТIе а  вахана, хьаьжча , иза хилла   адаман ( Дл. д)   коьртан (Дл.д)  туьта.  Аьтту  агIор дIахьаьжча, иштта  гуьйренан (Дл.д) можачу  духарца (К. д), лаьтташ  лекха раьгIнаш  ю.

—   ТIера схьаязде билгалдаьхна цIердешнаш.

Слайд:

Каде  хьийза  бIаьста  мокха хьоза. Иза адамашца чIогIа гергарло  долуш ду.                                                                                                       (Хь. Хасаев)

Хьоза, адамашца.

-Iамийнарг тIечIагIдеш,  билгалдаьхна  цIердешнаш  дожаршца хийца.

Слайд:

ЦIерниг дожар  —    мила? адамаш       

                                  хIун?   хьоза     

Доланиг дожар —     хьенан?    адамийн

                                  стенан?     хьозанан

Лург  дожар      —      хьанна?     адамашна

                                   стенна?     хьозанна

Дийриг  дожар  —       хьан?        адамаша

                                    стен?         хьозано

Коьчалниг  дожар  —   хьаьнца?  адамашца

                                      стенца?    хьозанца

Хотталург   дожар —    хьанах?    адамех

                                     стенах?    хьозанах

Меттигниг  дожар  —  хьаьнга?  адамашка

                                     стенга?    хьозане

 Дустург    дожар  —   хьанал?    адамел

                                    стенал?    хьозанал

-Хьоме дешархой, со тешна ю, кху уроках аша пайдаэцна хир бу аьлла.

-Кху тIехь вешан урок  ю вай.

-Шун Iодика йойла, марша Iойла!

Close
Яндекс.Метрика