3 класс. Урок №20 «Дешан чаккхенгахь шала мукъаза аьзнаш яздар»

3 класс.

Нохчийн меттан интернет-урок.

Урокан цIе «Дешан чаккхенгахь шала мукъаза аьзнаш яздар»

Урок №20

Маршалла ду шуьга, хьоме дешархой! Беркате хуьлда вайн таханлера цхьаьнакхетар.

Вайна тахана евзар ю дешан чаккхенга шала мукъаза аьзнаш яздаран бакъонаш, Iемар ду царех йозанехь пайдаэца.

— Ткъа таханлера вайн цхьаьнакхетар дIадоло лаьара суна цхьана забаре дийцар тIера.

Слайд:

Дийцар «Топ»

ДIайоьдуш урок хилла. Хьехархо хилла цу урокехь диктант язйойтуш берашка. Цхьана дешархочо хаьттина: «Топ бохучу дешан чаккхенгахь цхьа П дуьллу я ши Пп дуьллу»? — аьлла.

— Хьехархочо жоп делла: «Цхьалгониг елахь цхьа П дилла, шалгониг елахь ши Пп дилла», — аьлла.

— Нийса вуй и хьехархо? Шуна хIун аьлла хета? Муха яздан деза дош ТОП?

-Шуна хаьий, хьоме бераш?

Слайд:

Цхьадолчу дешнийн чаккхенгахь, цIерниг дожарехь шала мукъаза элпаш яздо, нагахь и дош хийцича аз шалхадолуш делахь

— ДIаязде дешнаш:

Слайд: Дитт — дитташ, мотт — меттан, бутт — беттан, хатт — хатто, балл (стом) — болло, ботт — батто, колл — коьллаш, класс — классан, топ — тоьпан.

— ТIадамийн меттана догIуш долу элпаш а дохкуш, дIаязъе дешнаш.

Слайд 3.

Тал…архо, лат…а, поп…ар, кхол…ар, нит…аш, сат…ам, гIул…акх, лоп…аг, гIил…акх, дот…агI, даьт…а, чач…ам, гIум…агI, ак…ази, хIут…ут, туьп…алг.

— ХIинца толлур вай нийса яздиний хьовсуш

Слайд:

Таллархо, латта, поппар, кхоллар, нитташ, саттам, гIуллакх, лоппаг, гIиллакх, доттагI, даьтта, чаччам, гIуммагI, аккази, хIуттут, туьппалг.

— Шун хаарш толлуш кхочушдо вай кхин а цхьа тIедиллар.

— ДIаязде кицанаш, кIел сиз хьакха шалха элпаш долчу дешнашна.

Слайд:

Аьхка цхьа де дайинарг Iай итт дийнахь меца лелла. Аьхкенан дийно Iаьнан бутт кхобу. Буьйса яьккхинчу хударна мотт Iемина. ДогIа ца дилхича, хатт балац, йиш ца лекхча, хелхавалалац.

— ХIинца толлур вай нийса яздиний хьовсуш

Слайд:

Аьхка цхьа де дайинарг Iай итт дийнахь меца лелла.Аьхкенан дийно Iаьнан бутт кхобу .Буьйса яьккхинчу хударна мотт Iемина.ДогIа ца дилхича , хатт балац, йиш ца лекхча, хелхавалалац.

— Со тешна ю нохчийн мотт кхиорехь, къоман гIиллакхаш лардарехь вай массара а кхидIа къахьоьгуш, оцу новкъахь бакхий кхиамаш бохург хиларх.

— Дала аьтто бойла вайн оцу некъа тIехь цIена чекхдовла!

Iодика йойла шун! Марша Iойла!

Пайдаэцна литература:

СолтахановЭ.Х, Солтаханов И.Э., Эдилов С.Э. «Нохчийн мотт — 3 класс» Соьлжа-ГIала АО «ИПК» «Грозненский рабочий» — 2016 ш. «СтелаIад» журнал. Эдилов С.Э. «Самукъане абат». «Ловзуш, Iема» Эдилов С.Э. Методически пособи. Юкъарадешаран ишколийн юьхьанцарчу классийн хьехархошна.

Кечйинарг: МБОУ «Гимназия №4»

нохчийн меттан, литературин хьехархо

Хумакиева Зара Хасмагомедовна

Close
Яндекс.Метрика