Урок №47 Цхьадолчу хандешнийн терахьашца а, классашца а хийцадалар

«Замано болар ца лаг1деш,Кхойкху д1а соьга а шеца».Оцу кеппара вай а ца совцуш, 1илмане кхийдаш д1адаха деза. Таханлера вай урокан ц1е ю: Цхьадолчу хандешнийн терахьашца а, классашца а хийцадалар.Цхьадолу хандешнаш,...

Урок №46 Хандешнийн цхьаллин а, дукхазаллин а кепаш

Х1окху урокехь вай дуьйцур ду хандешнийн цхьаллин а, дукхазаллин а кепех лаьцна. Оьрсийн маттахь «форма глаголов единственного и множественного числа»Дар я хилар цкъа кхочушхилар гойтучу хандешнех цхьаллин кеп олу.Масала:Суьрте хьожу, го тосу,...

Урок №44 Яханчу хенан хандешнийн чаккхенаш нийсаязъяр

Таханлерчу урокехь вай дуьйцур ду яханчу хенан хандешнийн чаккхенаш нийсаязъярх лаьцна.Вайна ма-хаъара, нохчийн меттан урокашкахь вай мел 1амош йолу бакъо къамел нийса дан а, йоза г1алаташ доцуш хилийтарна а т1ейоьг1на...

Урок №43 Хандешан хенаш. Яхана хан

Хазахетарца юха а вовшахкхийти вай.«Дуьйцуш волчун кхиам ладуг1уш волчух бозу».                                           Леррина  аша  ла а дуг1уш, д1ахьур ю вай урок.Д1айоьшур вай цхьа байт.Набаро тедина парг1ат ма девли,Кханене сатуьйсуш юрт д1айижи.Беркате г1ан-набарш буьйсано...

Урок №42 Хандешан хенаш. Карара хан.

Вайна тахана хандашах лаьцна кхиъ керланиг девзар ду.Урокан тема ю «Хандешан хенаш. Карара хан».Оьрсийн маттахь аьлча «Времена глагола. Настоящее время».Д1айоьшур ю вай х1ара байт.Буьйсано хьаьстина набарна  вижаво,Дахарах  дуьстина, г1ан-хаамаш карайо.Б1аьргаш...

Урок №41 Хандешан билгалзачу кепан нийсаязъяр, цуьнан чаккхенгахь «Н» яздар

Хьалхарчу урокехь вайна девзира билгалзачу кепан хандешнаш.Тахана вайн  цхьаьнакхетарехь  дуьйцур ду церан нийсаяздарх лаьцна.Вайн урокан тема ю «Билгалзачу кепан хандешнаш нийсаяздар».Карладоккхур ду вай  хьалхарчу урокехь хандашах лаьцна 1амийнарг.Хандош  - х1уманан...

Урок №40 Хандешан билгалза кеп

Вай кхид1а а дуьйцур ду хандашах лаьцна.Таханлера вайн тема ю «Хандешан билгалза кеп». (Оьрсийн маттахь – неопределенная форма глагола)Хандош, вайна ма- хаъара, коьртачех къамелан дакъа ду. Цо гойту х1уманан дар...

Урок №39 Хандош – къамелан дакъа, цуьнан маь1на

Вайн рог1ерчу урокан тема ю хандош а, цуьнан маь1на а.Х1ара урок д1айолош Iарби Мамакаевн цхьана байта т1ера мог1анаш доьшур ду вай:Деша дахча,Доьший дог1уш,Бай т1е девлча,Бацалахь ловзуш,Юткъачу г1ожцаГорга гал лоьллуш,Вай б1аьсте...
Close
Яндекс.Метрика