Хажаева Шомстин Ровзан

Хажаева Шомстин Ровзан йина 1960 - чу шеран 31-чу мартехь Нохч-Г1алг1айн Автономни Республикин Шелан к1оштан Курчалойн эвлахь, боккхачу доьзалехь. Дешна Курчалойн юккъера N1 йолчу школехь.1976-чу шарахь кхиамца чекхйоккху Курчалойн эвлара...

Яхъяев Мохьмадан Леча

Яхъяев Мохьмадан Леча вина октябрь беттан 1 дийнахь 1952-чу шарахь Семипалатинск-гIалахь Касахстанехь махкахбаьккхинчу нохчийн доьзалехь. Даймахка цIавирзинчул тIаьхьа деша вахна ГихтIарчу юккъерчу школе. Школехь дешначул тIаьхьа цо чекхъяьккхина Нохч-ГIалгIайн пачхьалкхан...

Канаев Ромазанан Румиса

Канаев Ромазанан Румиса - Хьалха-Мартан № 5 йолчу юккъерчу юкъарадешаран школан нохчийн меттан а, литературин а хьехархо. Иза йина 14 августехь 1963–чу шарахь, Хьалха-Мартан тIехь.1971-чу шарахь деша яхана Хьалха-мартан №3...

ШОТОЙН АЬСТМАР

Шотойн Аьстамар бохуш дика к1ант хилла. Наха, доьналла долуш майра ву, олуш хилла цунах. Дукха ч1ог1а оьзда, г1иллакхе хилла иза.Хьалха заманчохь жимачу зудчо дуьхьала вог1уш къонах стаг хилча, шен карара...

Мулугова Айна Мутушовна

Мулугова Айна Мутушовна - БелгIатойн-Эвлара №2 йолчу школехь лакхарчу классашкахь нохчийн меттан а, литературин хьехархо.1978-чу шарахь БелгIатарчу юккъерчу школин хьалхарчу классе яхна Айнаъ. 1989-чу шарахь 11 класс чекхъяьккхина.1990-чу шарахь Л.Н.Толстойн...

Ахмадов Муса Магомедович

Муса Ахмадов вина 1956-чу шеран 28-чу январехь. 1979-чу шарахь цо чекхъяьккхира Нохч-ГӀалгӀайн пачхьалкхан университетан филологин факультет. Цул тIаьхьа хьехархочун болх бина, книжни издательствон редактор, «СтелаӀад» журналан коьрта редактор, «Орга» ц1е...

Нунуев Сайд-Хьамзат Махмудович

Нунуев Сайд-Хьамзат Махмудович вина 1952-чу шарахь Казахстанехь Голубиновка — олучу юьртахь. Шен дай баьхначу махка цӀа вирзинчул тӀаьхьа, дешна МахкатӀерчу юккъерчу школехь. 1968-чу шарахь Нохч-ГӀалгӀайн пачхьалкхан хьехархойн институтан историн факультете...
Close