5 класс Урок№16 Сулаев Мохьмад «Ламанан хи»

5 класс

Урокан цIе : Сулаев Мохьмад «Ламанан хи»

Iалашо: Сулаев Мохьмадан дахаран а, кхоллараллин а некъах  болу хаамаш кIаргбар; керланиг довзаран хьашто хилар. Даймахках, Iаламах   йолу  поэтан  ойланаш йовзийтар.

Слайд (Сурт Сулаев М.)

в кадре: -Де дика хуьлда шун , хьоме бераш!

ХIокху урокехь вай дуьйцур ду  Сулаев Мохьмадах лаьцна. Ткъа иштта толлур йу цуьнан  «Ламанан хи » цIе йолу стихотворени.

Нохчийн ширачу йуьртахь ГIойтIахь,  ахархочун доьзалехь вина Сулаев Мохьмад. Соьлжа –ГIалахь хьалхарчу классехь дешначул тIаьхьа Iалхан-Йуьртарчу берийн цIийнехь дийшира цо.

слайд: Бакох Азербайджанан лоьрийн институтехь доьшуш волуш йазйина цо шен дуьххьарлера стихотворени.

Тайп-тайпана йу Сулаев Мохьмадан кхоллараллин корматалла. Стихаш, дийцарш,  повесташ ,романаш йазйина ца Iаш ,цо кхечу къаьмнийн тоьлла произведенеш нохчийн матте йаьхна ,  критически белхаш а йазбина. Амма коьртачу декъана иза лирик вара.

в кадре: Поэтан кхолараллехь йоккха меттиг дIалоцу винчу мехкан лаьмнийн, шовданийн хазалла ,  исбаьхьалла  гайтаро.  Шен махке болу безам поэто Iаламан суьрташца гойту.   Ишттачех йу «Ламанан хи» цIе йолу стихотворени.

Оцу стихотворенин чулацамехь доккха маьIна долуш  ойла йу: хIордах дIауьйш  долу хи санна ,  даймахках ,  цуьнан Iаламах шен  дог дIаийна лору поэто.

Ирс долуш ву иштта Даймехкан,  халкъан дуьхьа шен ницкъ  кхочу гIуллакхаш деш вехаш волу стаг!

ДIайеша стихотворении  «  Ламанан хи»

слайд: Букарчу тулгIешца керчадеш чхернаш,

ХIаваэ хьалакхуьйсуш жовхIарийн тхи,

Ша хIорде сихделла, хедадеш лаьмнаш,

Хаьхкина охьадогIу ламанан хи.

Готтачу, бехачу цу новкъа догIуш,

Хийлазза кхечу хих и деттало,

Хи хазахетарца шен маракъовлуш,

Ткъа къаьсташ – гIелделла и хетало.

Делахь а, тIаьххьар а шена хIорд карийча,

Дерриг а мел хилларш ша диц а дой,

И, сатуьй, соцу, ша хIордах дIаийча,

ХIорда чохь ша лехна ирс карадой.

Сан Даймохк! Сан ирс  а, хаалда хьуна,

Сайн дог хьох дIаэрца карийра суна!

слайд: Iалам искусствон  произведенешкахь , литературехь гайтарх  пейзаж олу.

в кадре: Ламанан хи» стихотворени Iаламах , ламанан хих лаьцна йу. Ша вина мохк — ламанан хих тарбеш гайтина цо Цхьалха бац и мохк , кхечу мехкашца уьйр йу цуьнан .ХIордан маьIнехь  байташкахь буьйцург вайн Даймохк бу.

Ламанан хи поэтически васташца, исбаьхьчу басаршца гайта хиъна поэтана: «Букарчу тулгIешца керчадеш чхернаш,  хIаваэ хьалакхуьйсуш жовхIарийн тхи» … Авторо пайдаэцна эпитетах, метафорех. Схьакарайан хьовсий вай уьш текст тIехь.

Слайд

 Эпитеташ:  букарчу тулгIешца, жовхIарийн тхи, готтачу, бехачу цу новкъа .

Метафорш: тулгIешца чхернаш керчадеш, жовхIарийн тхи хIаваэ хьалакхуьйсуш,  лаьмнаш хедадеш,  хаьхкина охьадогIу,  и сатуьй соцу…

в кадре: Стихотворенехь авторо шуьйра пайдаэцна олицетворенех.

слайд: Олицетворени-метафорин цхьа тайпа;исбаьхьаллин сурт хIоттош ,Iаламера муьлхха а хIума адаман  хьесапе дерзийна , синхаамаш ,кхетам болуш санна гайтар.

в кадре: Поэто ламанан хи  дийна долуш санна гайтина. Кхидолу хиш- уьш тайп-тайпана къаьмнаш ду вайн махкахь дехаш долу.  Барт цхьаъ болуш , бертахь дехаш хиларо ницкъ ло къаьмнашна ,ткъа дIакъестаро гIелдо уьш

Слайд

Готтачу, бехачу цу новкъа догIуш,

Хийлазза кхечу хих и деттало,

Хи хазахетарца шен маракъовлуш,(олицетворени)

Ткъа къаьсташ – гIелделла и хетало.

в кадре: Амма йерриге халонаш йицлой ,самукъадолий соцу иза ша хIордах дIаийча.

Слайд

Делахь а, тIаьххьар а шена хIорд карийча,

Дерриг а мел хилларш ша диц а дой,

И, сатуьй, соцу, ша хIордах дIаийча,

ХIордачохь ша лехна ирс карадой.

в кадре: ХIара стихотворени Iаламан исбаьхьалла йийцина ца Iа.Цо ойла йойту дахарх,стаг стенан дуьхьа ,хIунда веха бохучу кхетамах.

Стихотворенин  тIаьххьарчу могIанашкахь къегина гучудолу вайна цуьнан коьрта маьIна а .

Слайд

 «Сан Даймохк! Сан ирс а, хаалда  хьуна ,

Сайн дог хьох дIаэрца карийра суна!»

в кадре: Ша вина мохк дукхабеза поэтана , шен ирс цунах ша дIаийна хилча бен ,хир доций хоуьйту цо.!

Иштта говза Даймахке шен болу безам гайта хиъна поэтана

-Хьоме  бераш, тахана  вайна девзи  Сулаев Мохьмадан дахар  а , кхолларалла  а.  Йийцаре   йи  цуьнан  Iаламах лаьцна «Ламанан хи»  стихотворенин  исбаьхьаллин башхаллаш.

Iодика йойла  шун, марша  Iойла!

Пайда эцна литература:

I. Нохчийн литература .5 класс.С.Э.Эдилов.-Соьлжа-гIала ,АО «ИПК « Грозненский рабочий» , 20I8

ЦIахь бан болх.

I. Дагахь Iамае стихотворении.

2. Муха хIоттийна поэта хин васт?

3. «Сан Даймохк «цIе йолчу темина суьрташ дахка.

2-гIа  дакъа.

Хаарш –зер (тренажер)

Нийсаниг харжа

I.Сулаев Мохьмад маца вина ?

а) I930 ш.                     б) I920ш.       

  в)I9I0ш.                     г) I903ш. 

2.Сулаев Мохьмада дешна:

А)  лоьрийн институтехь ;        б) хьехархойн институтехь  ; 

   в) финансови техникумехь;    г)  йуьртабахаман техникумехь?

3) Сулаев Мохьмадан поэтически говзалла лакхайаккхарехь дакъалецира:

а)  Сатуев Хь.                         б)    Ошаев Х.

аь) Бадуев С.                        в) Гадаев М.-Сь.

4)  «Ламанан хи» стихотворении йу:

А) безамах лаьцна;     б) Iаламах лаьцна ;

 в) Даймахках лаьцна;    г) тIамах лаьцна.

5) «Ламанан хи» стихотворении тIехь  поэтана ша ирсе хета:

а)  хIорд карийча ;  б) шен дог Даймахках  дIаийча

в) лаьмнаш гича ;       в) Даймахках къаьстича

Урок  хIоттийнарг :  Абуева Таиса Ильмадиевна, Соьлжа-гIаларчу

№56 йолчу  йуккъерачу  ишколан  нохчийн  меттан а ,  литературин а хьехархо.

Close
Яндекс.Метрика