2 класс урок№24 Доккха элп яздар

    Урок №24    Нохчийн  мотт      2 класс

Тема: «Доккха   элп    яздар»

-Де дика дойла шун, хьоме дешархой!

-Дахаран массо а дийнах пайда а оьцуш, вайн нагахь санна дешар т1ехь кхиамаш хилахь, вай сий долуш дехар ду кху лаьтта т1ехь.

-Вай д1айолайо рог1ера нохчийн меттан урок.

-Тахана вай урокехь 1амор  ду «долара ц1е», «юкъара ц1е» и ши кхетам  вовшех  къасто. 

-Вайна  хуур  ду долара  ц1ераш даккхийчу  элпашца язйой, юкъара  ц1ераш кегийчу элпашца  язйой.

-Яханчу урокехь вай дийцира х1уманаш билгалъен дешнех лаьцна, х1инца уьш карладохур ду вай.

-Суьрташка  а хьовсе, х1ора суьртана хаттар а х1оттош жоп ло.

Слайд:

 Х1ун?   борз                         Х1ун?     ча                      Х1ун?   цхьогал

  Мила?   дада                 Мила?   йо1                          Муьлш? бераш

-Х1уманаш билгалъечу дешнаша  х1ун? бохучу хаттаршна жоп ло.

Х1ун?  борз,  ча,  цхьогал.

Ткъа  адам билгалдеш долчу  дешнаша мила? муьлш? бохучу хаттаршна жоьпаш ло: Мила? дада,  йо1;  Муьлш?   бераш.

-Тахана вай 1амор ду  доккха элп яздаран бакъонех лаьцна:

-Д1адеша цкъа хьалха аьрру б1ог1амалгахь долу дешнаш, юха аьтту б1ог1амалгахь дерш.

Слайд:

белхало                                   Соьлжа-Г1ала, Гуьмсе

г1ала                                         Муса, Анзор, Ахьма,

дешархо                                   Хьалха- Марта, Шела

хи                                                Терк, Соьлжа, Бас, Марта

Тидам а бай ала, муьлхачу б1ог1амалгара  ц1ердешнаш яздо доккхачу элпаца. Х1унда?

-Нийса боху, шолг1ачу б1ог1амалгара дешнаш яздина доккхачу элпаца, уьш долахь ц1ераш ю.

-Хьалхарчу б1ог1амалгара дешнаш яздина жимачу элпаца- уьш юкъара ц1ерш ю.

-Суьрташка а хьовсий, д1адеша царна к1ел яздинарг.

Слайд:

кхокха                            аьрзу                       Кхокха                       Аьрзу

-Хьанна хуур дара  х1унда яздина и дешнаш тайп-тайпана.

-Дагахь латтаде:

Слайд:

Доккхачу элпаца язйо:

Адамийн ц1ерш, фамилеш (Салман, Луиза Исмаилова, Жумин Акхтула); дийнаташна техкина ц1ерш (эса Мимша, ж1аьла Гудри, говр Бокъша); г1аланийн, яртийн, урамийн, хин ц1ерш( Шела, Г1ойт1а, А.Идрисовн ц1арах урам, Гих).

-1амийнарг т1еч1аг1деш т1едахкарш кхочушдийр ду вай:

-Дешнаш  шина б1ог1амалге д1аязде:

1-ра б1ог1амалге -долара ц1ерш;

2-г1а б1ог1амалге -юкъара ц1ерш.

Слайд:

Ваша, Ахьмад, к1ант,  доттаг1, Ваха, Шарипов, Халикова, нана

Слайд: (нийса иштта хир ду)

«Долара ц1ерш»                                  «Юкъара ц1ерш»

Ахьмад,                                                     ваша

Ваха,                                                           к1ант

Шарипов                                                  нана

Халикова                                                 доттаг1

-Кхин цхьа т1едиллар кхочушдийр ду вай:

-Лахарчу дешнех пайда а оьцуш предложенеш х1иттае:

-Доларчу ц1ершна к1ел сиз хьакха.

Слайд:

1.Чарх, дас, тамарина, ийцира.

2.Яздина, салмана а, 1. гайсултановс, лукъмана а, туьйранаш, дийшира.

3.Лор ю, жарман шаипова, дика.

Слайд: ( нийса иштта хир ду)

1. Дас Тамарийна чарх ийцира.

2. Салмана а, Лукъмана а 1. Гайсултановс яздина туьйранаш дийшира.

3.Жарман Шаипова дика лор ю.

-Кхин а цхьа т1едиллар кхочушдийр ду вай:

-Текст лерина д1а а еший, хин ц1ерш  схьаязъе.

Слайд:

Хьийза, хутал санна, Терк,

Охьауьду чехка 1ас,

Соьлжах кхета тийна Жалкх,

Коьртехь жима дог1у Марта,

Ламанах бухдуьйлу Орга.

Слайд: ( нийса жоп)

Терк, 1ас, Жалкх, Марта, Орга.

-Бераш, тахана вай дийцира долара  ц1ераш даккхийчу  элпашца язъярх а, юкъара  ц1ераш кегийчу элпашца  язъярх а лаьцна.

Цу т1ехь вай таханлера урок ерзор ю.

1одика йойла!

Марша 1ойла!

Close
Яндекс.Метрика