1 класс УРОК №26 БУКВА Ь

1 класс

№ 26

Урокан цIе: КIеда хьаьрк (ь)

Маршалла ду шуьга, хьоме дешархой!

-Вай хIинца дIайолор ю рогIера нохчийн меттан урок.

-ХIокху урокехь вайна девзар ду кIеда хьаьрк.

— ЛадогIа хIокху байте.

Слайд:

Ю со алфавитан нана,

Бу-кха соьгахь боккха бала.

Элпийн амалш кIадъеш, хазъеш

Царна юккъехь барт а беш,

Дешнийн маьIна лар а деш.   

Ь — кIеда хьаьрк

— Бераш, хIокху абате а хьовсий, ала маса элп Iамийна вай.

Слайд:

— ХIинца вай доьшур ду кIеда хьаьрк юкъахь долу дешнаш.

— Вай Iамийнчу массо а элпаша билгалдой аз?

— Нохчийн маттахь ду цхьа а аз билгал ца ден элп. Цунах лаьцна дуьйцур ду вай.

— Суьрташка а хьовсий, ала, хIун го вайна кху тIехь.

Слайд: 

альбом

тетрадь

больница

конькеш. (суьрташца гойту)

— Билгалдаккхий вай кху дешнашкахь кIеда хьаьрк.

— ХIинца хIара дешнаш дешдакъошка доькъур ду вай.

Слайд:

Аль-бом

Тет-радь

Боль-ни-ца

Конь-кеш

— ХIара кIеда хьаьрк ца хилча, муха дешалур дара вайга гуш долу масалш, хIун башхо го вайна церан дешарехь а, яздарехь а.

— ХIинца кIеда хьаьрк дилла Iемар ду вай.

Слайд: (анимаци)

— ХIинца хIара элпаш дIаяздан хьовсий вай.

Слайд:

А, о, у,

а+ь

о+ь

у+ь

Даладе вай цаьрца масалш.

Слайд:

Аьрзу, оьпа, уьстагI.

КIеда хьаьрк, кIеда хьаьрк

Хьо ца хилча йиш яц тхан яздан дешнаш: аьрзу, оьпа, уьстагI.

Аьрзу метта хир ду арзу,

Оьпа метта хир ду опа,

Ткъа уьстагI метта — устагI.

Слайд:

Тхан доьзал боккха бу.

Сан нанас лоьралла леладо.

Тхан дадас уьстагIий Iалашдо.

Аьхка денош деха хуьлу.

Юьртан майданахь гулам бара.

— Iамийнарг тIечIагIдеш, хIокху предложенешкара кIедачу хьаьркан гIоьнца кхолладелла аьзнаш шайца долу дешнаш схьаяздийр дув ай.

Слайд: (нийса иштта хир ду, суьташца гайта)

Доьзал

Лоьралла

УьстагIий

Аьхка

Хуьлу

Юьртан

— Тахана девзи кIеда хьаьрк. Цо аз билгалдеш ца хилар хии вайна.

— Кху тIехь вешан рогIера урок ерзор ю вай.

— Iодикайойла шун!

-Марша Iойла!

Close
Яндекс.Метрика