3 класс. Урок №12 «Айдаран предложенеш».

Тема: Айдаран предложенеш.

Урок №12 –гIа нохчийн меттан интернет урок (3-гIа класс)

— Маршалла ду шуьга хьоме бераш!

— Вай дIахьур ю вешан рогIера нохчийн меттан урок. Вайн нохчийн къоман баккхийчу Iилманчаша дуккха а дийцина нохчийн маттах лаьцна: «Нохчийн мотт – вайн къоман аз ду, вайн къоман илли ду, вайн къоман назма ю. Ненан матто вайна Iамадо Даймохк беза. Цо Iамадо вайна дуьненан а, адаман хазалла йовза.

— Самукъане миноташ

Синхаам а, синхIоттам

Гойту ас, уьш ас бовзуьйту.

Аз айдеш ахь ала дош,-

Хезарг хир ду… (айдардош)

— Тахана вай шуьца дуьйцур ду айдаран предложенех лаьцна.

Къамелехь церан маьIна довза а, йозанехь уьш билгалъяха а Iемар ду вайна.

Бераша хазачу басаршца дехкинчу суьрташ тIехь болхбийр бу вай. Цаьрга а хьовсуш предложенеш хIитто хьовсийвай.

Слайд:

(Ша тIехь салазаш хоьхкуш)

— Суьрта тIехь вайна бераш го. Цара конькеш, салазаш хоьхку.

— Самукъане хуьлу Iай конькеш, салазаш хоьхкуш.

— ХIинца стихотворени дIаеший вай шера.

Слайд:

Ша тIехь шера хуьлу чIогIа.

ШахIид салаз тIехь чувогIу.

Шуна лаьий салазаш хехка?

Шадерш арадовла чехка!

— Маса предложени ю хьовсур ду вай цу текстехь? (Йиъ)

— Нийса хии вайна. Еа предложенех лаьтта вайн текст.

— ДIаеший вай хьалхара ши предложении.

— Муьлха предложенеш ю уьш? (Дийцаран)

— Нийса хии вайна дийцаран ю и предложенеш.

— Муьлха хьаьрк дилла деза хьовсий вай чаккхенга?

ТIадам нийса боху вай.

— ДIайоьшур вай хIинца кхоалгIа предложени.

— И муьлха предложени ю? (Хаттаран)

— Нийса ду хаттаран предложени ю и.

— Муьлха хьаьрк дилла деза цуьнан чаккхенга?

Хаттаран хьаьрк нийса ду.

— ДIаеший вай тIаьххьара предложени.

Муха дог-ойла йолуш ялийна хIара предложении?

— Хазахетар гойтуш ялийна и предложени.

— Иза айдаран предложени ю.

— Вайна тахана айдаран предложенеш евзар ю.

— Хуур ду церан башхалле хьаьжжина уьш къасто,

чаккхенга оьшу хьаьрк дилла.

Айдаран предложенин тидам бийр бу вай:

Слайд:

Декъал хуьлда Керла шо! Дуьненан халкъашна машар!

Ма хаза хуьлу Iай!

— ХIокху предложенеша хазахетар гойту.

Слайд:

Къаьстинчу дог-ойланца, я хастам барца, я хазахетарца олучу предложенех айдаран предложении олу. Цуьнан чаккхенга айдаран хьаьрк дуьллу.

— Iамийнарг тIечIагIдеш тIедиллар кхочушдо вай:

— ДIаеша предложенеш.

Слайд:

Ма цIена ду-кх хьуьнхара хIуо! Ахь мел чуийзарх, кийра ца Iеба. Юх-юха кIорггера садоьIуш, чууьйзура хьуьнан хьожанах ийна долу хIуо.

— Муьлха хьаьркаш дохкур дара вай церан чаккхенга?

— Айдаран хьаьркаш-нийса боху.

— Муьлхачу дог-ойланца йоьшу вай айдаран предложенеш?

Слайд:

Хазахетарца, ваккхийверца, хастамбарца

— Iамийнарг тIечIагIдеш кхин а цхьа тIедиллар кхочушдийр ду вай:

— Айдаран предложенеш тIера схьаязъе.

Слайд:

Тфу! Ма дуьра ду хIара!

Кху чу туьха хьан тесна?

ХIара-м къаьхьа стим ма бу.

ЧIерий муха дехар ду?

ХIай кIайн мархаш, схьагулло!

ХIорд тазбан цкъа догIа ло! —

Лакха гу тIеваьлла, цо

Стигла коч шен лестайо.

Слайд: (нийса иштта хир ду)

— Тфу! Ма дуьра ду хIара!

ХIай кIайн мархаш, схьагулло!

ХIорд тазбан цкъа догIа ло! —

— Бераш, вай Iамийнарг тIечIагIдеш, кхин цхьа тIедиллар

кхочушдийр ду вай:

— Оьшу хьаьркаш а хIиттош схьаязъе предложенеш.

Слайд:

Ма синкъераме ду хьуьнхахь

Ма хаза ду гонаха лекха дитташ ду

— ЭхI, ма хаза декаш ду хьуьнан олхазарш

Ма лекха ду дIо дитт

Слайд: (Нийса жоп)

Ма синкъераме ду хьуьнхахь!

Ма хаза ду гонаха лекха дитташ ду!

ЭхI, ма хаза декаш ду хьуьнан олхазарш!

Ма лекха ду дIо дитт!

Шуна нийса хии и ерриг предложенеш айдаран ю.

— Вай тахана урокехь дийцинчух жимма а аша пайдаэцнехь, суна боккха кхаъ хир бу. Iамабе, беза сий де ненан меттан.

Iодика йойла. Марша Iойла.

Пайдаэцна литература

1. Солтаханов Э.Х., Солтаханова И.Э. Нохчийн мотт 3 –гIа класс Соьлжа-гIала.

2. Эдилов С.Э. «Самукъане грамматика» 5-11класс Соьлжа-гIала 2012шо

3. Исмаилови Абу «Дош» Соьжа-гIала 2005шо

4. I.Т. Карасаев, А.Т. Мациев русско-чеченский словарь.

5. М. Ахмадов «БIе эзар дика гIуллакх»

Close
Яндекс.Метрика