Урок №54 Дукхаллин терахьан ц1ердешнийн легар. Тренажер

Вопросы: 5
Отвеченные вопросы: 0
Без ошибок отвеченные вопросы: 0
Ц1ердешнийн маса легар ду?
Дукхаллин терахьан ц1ердешнийн дожарийн чаккхенаш хуьлу:
Х1ара чаккхенаш муьлхачу дожарийн ю? Мичахь ду г1алат?
Дукхаллин терахьан ц1ердешнийн дожарийн чаккхенаш деа а легарехь хуьлу:
Дукхаллин терахьан ц1ердешнийн Меттигниг дожарехь чаккхенаш хуьлу: